v1.2: Försäljningsbudget

Ikväll släppte vi en ny version av Business Portal som innehåller följande funktioner:

Ordervärde: Grafen på startsidan visar nu signerat ordervärde per månad istället för antalet stängda offerter per månad.

Budget: Ange budgetar för säljarna och följ dem i realtid direkt på Business Portals startsida. Avslutar ni budgetar enligt plan? Nu vet du, varje dag!

Dashboard 2.0: Budgetar och grafer implementerade på TV Dashboard.

Nästa version vi släpper kommer att innehålla funktionen för valbara produkter, vilket innebär att kunderna kan lägga till och ta bort produkter från offerten (förutsatt att du aktiverar funktionen).

Video: (svenska)