Vi 💙 appar som är enkla att använda.

Att öka ett företags intäkter blir enklare när säljarna lägger mindre tid på administrativa uppgifter och mer tid på kunderna.

Genom att minska kundbortfallet och få fler kundreferenser är det dessutom fullt möjligt att uppnå 10-20 procentig tillväxt, helt gratis..

Businessportal är byggt för att ge företag möjlighet att göra just detta.

Vårt uppdrag

Businessportal grundades av erfarna entreprenörer som arbetat inom sälj och marknadsföring och vet vad det innebär att driva bolag. Vi förstår komplexiteten och de många detaljer som kräver ständig uppmärksamhet. Det är alltid en eld som måste släckas.

Eftersom vi har en bakgrund inom försäljning är vi medvetna om hur viktig processen för att skapa offerter är. Efter att ha provat olika verktyg och funnit dem för komplicerade utvecklade vi vår egen användarvänliga lösning, nu känd som Businessportal Quotes.

Därtill har vi har märkt att många företag tenderar att underskatta vikten av kundundersökningar. Även om feedback samlas in är det inte alltid den tas tillvara. Denna insikt ledde till utvecklingen av Businessportal Survey, som syftar till att åtgärda dessa brister.

Kärnan i Businessportal är att skapa enkla programvaror som hjälper dig att spara tid och öka ditt företags tillväxt, allt utan onödigt krångel.

Våra värderingar

Businessportal, både som företag och plattform, är uppbyggd med fokus på att eliminera röran och koncentrera sig på det som ger mervärde. Vi förstår vikten av att säga nej till vissa aspekter för att kunna behålla vårt fokus på våra kärnmål.

Besatt av lycka

Businessportal är uppbyggt med fokus på lycka i alla delar av vårt företag, från vår personal till våra kunder.

Besatt av tillväxt

Vi strävar efter att uppnå tillväxt för både våra kunder och Businessportal som företag.

Besatt av kunder

Vi har utvecklat vår plattform för att hjälpa våra kunder att nå affärsmässig framgång. Våra kunder är anledningen till att vi finns.

Vårt team

Businessportal grundades av erfarna entreprenörer från teknik- och marknadsföringssektorerna, med omfattande expertis inom tillväxt och kundframgång.

Mikke Selander

Grundare och VD/CPO

Magnus Hermansson

Kundansvarig

Geoffrey Taylor

Designer

Sebastian Chiid

Kundansvarig

Businessportal har varit ett avgörande verktyg för vår verksamhet. Ärligt talat har vi aldrig haft tid att genomföra och agera på kundundersökningar. Men med Businessportal automatiserade vi hela processen på bara 5 minuter.

Christian Petersson

VD för CJ Tech