SEKRETESSPOLICY FÖR ZURVEYA

Senast uppdaterad: 2023-10-23

1. Inledning

ZAZY Agency AB, leverantören av programvaran Zurveya (”Zurveya” eller ”Tjänsten”), värdesätter sina användares integritet. Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din information när du använder vår tjänst.

2. Information som vi samlar in

2.1 Personuppgifter: Detta inkluderar namn, e-postadresser, företagsnamn och all annan information som användare tillhandahåller när de skapar ett konto eller använder vår tjänst.

2.2 Användningsdata: Vi samlar in uppgifter om hur vår tjänst nås och används, inklusive besökta sidor, spenderad tid, IP-adresser och andra vanliga webbloggdata.

3. Användning av uppgifter

Vi använder de insamlade uppgifterna för olika ändamål:

  • För att tillhandahålla och underhålla tjänsten.
  • För att meddela användare om ändringar i vår tjänst.
  • För att tillhandahålla kundsupport.
  • För att samla in analyser eller värdefull information för att förbättra tjänsten.
  • För att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem.

4. Lagring av uppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i denna integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs enligt lag.

5. Skydd av personuppgifter

Vi tillämpar höga säkerhetsstandarder för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst, förstörelse, användning, ändring eller utlämnande. Ingen metod för överföring eller lagring online är dock helt säker, och vi kan inte garantera absolut säkerhet.

6. Tjänsteleverantörer från tredje part

Vi kan anlita tredjepartsföretag för att underlätta vår tjänst. Dessa tredje parter har endast tillgång till personuppgifter för att utföra uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat ändamål.

7. Kakor

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att övervaka användaraktivitet på Zurveya och lagra viss information. Användare kan instruera sin webbläsare att neka cookies eller indikera när en cookie skickas.

8. Barns integritet

Vår tjänst är inte avsedd för personer under 18 år. Vi samlar inte medvetet in information från personer under 18 år. Om du är förälder/vårdnadshavare och tror att vi har samlat in uppgifter från ett barn, vänligen kontakta oss.

9. Ändringar av denna integritetspolicy

ZAZY Agency AB kan komma att uppdatera denna Integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela användarna om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet går igenom denna sida för eventuella ändringar.

10. Dina rättigheter

Användare har rätt att få tillgång till, korrigera eller radera sina personuppgifter. Användare kan också invända mot behandlingen av deras uppgifter och har rätt till dataportabilitet.

11. Kontakta oss

För frågor, förfrågningar eller problem relaterade till denna integritetspolicy, vänligen kontakta

ZAZY Agency AB
Rosviksgatan 4, 453 31 Lysekil, Sverige