Kundundersökningar.
Utformade för att generera intäkter.

Kundundersökningar med automatiserade åtgärder.

Undersökningar med automatiserade åtgärder minskar kundbortfallet med 20 % och ökar antalet kundreferenser med 50%
– helt automatiserat.

Kundundersökningar.
På ett nytt sätt

Med Businessportal Surveys kan ni identifiera missnöjda kunder och förhindra att de lämnar er, identifiera era mest nöjda kunder och utnyttja dem för att generera leads för ert företag, på autopilot.

Spela videoklipp

Alla funktioner du behöver

Starta på bara 5 minuter. Stanna för alltid. Businessportal kommer kontinuerligt att fungera som din dedikerade kundnöjdhetsmotor, dag efter dag.

Minska kundbortfall

Utlös en varning när en kund är missnöjd.

Ta emot leads

Be nöjda kunder om en rekommendation vid lämpligt tillfälle.

Ta emot recensioner online

Be nöjda kunder att lämna ett omdöme på plattformar som Google, Reco m.fl.

Pulser

Kundundersökningar skickas som korta pulser till dina kunder.

Automatiserade åtgärder

Initiera åtgärder baserade på kundnöjdhetsnivåer.

Installation med ett klick

Börja på bara 5 minuter med Businessportals enkla onboardingprocess.

SMS-pulser

Öka svarsfrekvensen med hjälp av vår SMS-motor.

Businessportal Varningar

Ta emot larm när en kund är missnöjd.

Kundinsikter

Få ovärderlig feedback och kommentarer från dina kunder.

Insights

Bläddra igenom dina kunder och filtrera baserat på nöjdhetsnivåer.

Loggbok

Registrera både manuella och automatiska åtgärder som vidtas för kunderna.

Historisk Statistik

Följ upp din övergripande nöjdhet över tid.

Datasäkerhet

All data lagras i enlighet med GDPR.

Teknisk support 24/7

Få hjälp av vår helpdesk 24/7.

Användarkonton

Ge alla i bolaget inloggning.

Automatiserade åtgärder.
Intäkter på autopilot.

Ladda upp dina kontakter och ställ in fördefinierade åtgärder baserade på kundnöjdhet.

Efter konfigurationen kan du luta dig tillbaka och slappna av medan Businessportal genomför undersökningar och automatiserar åtgärder som är skräddarsydda efter kundernas svar.