ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AFFÄRSPORTALEN

Senast uppdaterad: 2024-01-31

1. Inledning

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) reglerar användningen av Businessportal programvarutjänst (”Tjänsten”) som tillhandahålls av ZAZY Agency AB, med organisationsnummer 559351-4788, med säte i Sverige. Genom att få tillgång till eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor.

2. Prenumeration och betalningar

2.1 Betalningsplaner: Tjänsten erbjuds i olika licenser beroende på funktionalitet; Offert, Undersökningar, Projekt och Dashboard. Funktionerna och fördelarna med varje plan beskrivs på vår webbplats.

2.2 Abonnemangsavgifter: Tjänsten betalas månadsvis i förskott. Abonnemangsavgiften beror på vilken plan du har valt. Avgifterna kan komma att ändras utan föregående meddelande.

2.3 Årlig betalning: Kunderna har möjlighet att betala årligen. De som väljer denna betalningsmetod får en rabatt som presenteras i kassan.

2.4 Kostnadsfri provperiod: Nya kunder är berättigade till en 14-dagars gratis provperiod. Vid utgången av prenumerationen kommer valda prenumerationsavgifter att gälla om inte prenumerationen sägs upp.

2.5 SMS: Kostnad för SMS debiteras månadsvis för användningen av kundens konto (SEK 1,20KR/SMS – USD 0.15USD/SMS).

3. Avbokning och återbetalning

Kunden kan när som helst säga upp sin prenumeration. Återbetalning av månads- eller årsbetalningar erbjuds inte. 

4. Användarnas ansvarsområden

Kunderna är ansvariga för riktigheten och lagligheten i de uppgifter de matar in i Zurveya-plattformen. ZAZY Agency AB tar inget ansvar för dataintrång till följd av användarens försumlighet.

5. Uppsägning

ZAZY Agency AB förbehåller sig rätten att avsluta eller stänga av ett konto som bryter mot dessa villkor utan förvarning eller återbetalning.

6. Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter relaterade till Tjänsten tillhör ZAZY Agency AB. Kunderna beviljas en begränsad, icke-exklusiv och återkallelig licens för åtkomst till och användning av Tjänsten.

7. Begränsning av skadeståndsansvar

ZAZY Agency AB ansvarar inte för några indirekta, speciella, tillfälliga eller följdskador relaterade till användningen av, eller oförmågan att använda, Tjänsten.

8. Tillämplig lag

Dessa Villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Alla tvister som uppstår enligt eller i samband med dessa Villkor ska vara föremål för svensk domstols exklusiva behörighet.

9. Ändringar av dessa villkor

ZAZY Agency AB kan komma att uppdatera dessa Villkor från tid till annan. Vi kommer att meddela användarna om eventuella ändringar genom att publicera de nya villkoren på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet går igenom denna sida för eventuella ändringar.

10. Kontakt

För frågor eller problem relaterade till dessa Villkor, vänligen kontakta:

ZAZY Agency AB
Rosviksgatan 4, 453 31 Lysekil, Sverige