AFFÄRSAVTAL

Senast uppdaterad: 2024-02-13

Detta avtal (”Avtalet”) ingås mellan [ZAZY Agency AB] (”Företaget”) och den inloggade kunden (”Affiliate”) för användning av Affiliate-tjänsten i Businessportal (”Tjänsten”).

1. Dotterbolagets användning av tjänsten

1.1 Genom att använda Tjänsten och dess inbjudningsfunktion samtycker Affiliate till att vara bunden av villkoren i detta Avtal.

1.2 Affiliate har rätt att använda Tjänsten som affiliate, förutsatt att de har minst en aktiv licens i Businessportal.

2. Inbjudningsfunktion och hänvisningspolicy

2.1 Affiliaten kan bjuda in kontakter att använda tjänsten genom inbjudningsfunktionen.

2.2 Om en inbjuden kontakt (”Referral”) tecknar ett Businessportal-abonnemang, har Affiliate rätt till ersättning enligt Bolagets Referral Policy.

3. Ersättning

3.1 Om Referensen prenumererar på en årlig plan på Businessportal, kommer Affiliate att få 50% av det första årets intäkter efter Referensen första årets prenumerationsbetalning.

3.2 Om Referral prenumererar på en månadsplan på Businessportal, kommer Affiliate att få 100% av intäkterna för de första tre månaderna efter att de tre månaderna har gått och betalats.

4. Företagets rättigheter och skyldigheter

4.1 Företaget förbehåller sig rätten att ändra hänvisningspolicyn och kompensationsstrukturerna med föregående meddelande till medlemsföretaget.

4.2 Bolaget ansvarar för att tillhandahålla korrekt ersättning i enlighet med detta avtal.

5. Avtalets löptid och uppsägning

5.1 Detta avtal träder i kraft när Affiliate använder inbjudningsfunktionen i tjänsten och förblir i kraft tills det sägs upp av antingen Affiliate eller företaget.

5.2 Antingen Dotterbolaget eller Företaget kan säga upp detta Avtal omedelbart om den andra parten bryter mot detta Avtal.

6. Lösning av tvister

6.1 Alla tvister som uppstår till följd av detta Avtal ska först lösas genom förhandlingar mellan parterna.

6.2 Om tvisten inte kan lösas genom förhandlingar ska den hänskjutas till behörig domstol.

Genom att använda inbjudningsfunktionen i Businessportal bekräftar Affiliate att de har läst och förstått detta avtal och samtycker till att vara bundna av dess villkor.